Nabídka kroužků od září 2017

Volnočasový klub pro rodiče s dětmi          

Dopolední program pro děti od 1 roku věku (zpívánky, cvičeníčko, tvořeníčko).

Klubáček

Příprava na školu, nácvik praktického života, smyslové výchovy, kosmické výchovy, výroba pomůcek.

Míčové hry

Program na podporu jemné i hrubé motoriky, spolupráce, kolektivnosti a výchově „hraj fér“.

Tanečky pro nejmenší

Rozvoj pohybových schopností a citu pro rytmus, jednoduché taneční sestavy.

Jóga pro školní děti

Stimulace na tělesný a duševní vývoj dítěte. Protahování kloubů, šlach a svalů, ale i celé páteře, pozitivní působení na celý organismus.

Angličtina pro školní děti

Konverzace v angličtině

Dopravní kroužek

Získávání a prohloubení orientace, znalostí a zručnosti v dopravní výchově a osvojení si základů první pomoci.

Kreativní tvoření

Seznámení s různými výtvarnými technikami a materiály, výroba, projektová činnost.

Čtenářsko-dramatický kroužek

Kniha jako zdroj zábavy a informací, nácvik divadelních rolí s představením na jednorázových akcích.

Jóga pro dospělé

Pro uvolnění a zlepšení koncentrace ve zralém a pozdějším věku. Jóga pro dospělé je v uvědomění si sebe sama.

 

Nabídka dalších aktivit

Půjčování spol. her, knížek, pomůcek a kostýmů

Možnost zapůjčení společenských her, montessori pomůcek, karnevalových kostýmů.

Besedy a semináře

Zajímavosti a aktuální témata.

Převody dětí na kroužky

Zajištění převodu dětí na klubový kroužek.

Volnočasový klub pro školní děti

Možnost smysluplně využít odpolední čas.

Kulturní a společenský klub

Volnočasový klub pro dospělé.

Setkávání, tvoření, sdílení nápadů a inspirací.

Celoroční jednorázové akce pro veřejnost

Karneval, Noc s Andersenem, Vynášení Morany, Rodinný den, Pasování na čtenáře, Příměstský tábor, Drakiáda, Čertí stezka, Adventní výstava.

Odpolední hlídání dětí

Hlídání dětí ve stanovené dny.

Knihovní služby

Výpůjčka knih, využití PC a tiskárny s možností reprografických služeb.

Questing

Sezónní aktivita, která podporuje a zahrnuje vztah k okolí, ve kterém žijeme. Forma relaxace, odreagování se a uvolnění s možností být v přírodě kdykoli.

 

Čtenářský kroužek

Tvoření

Klubáček

Míčové hry

Tanečky

Jóga

Dopravní kroužek

Angličtina pro školní děti

 

>>> přihláška ke stažení zde <<<

Joomla Business Templates by template joomla