Aktuálně

Rodinný den - fotografování

Informace o fotografování

Organizátor akce Klub Kamarád z. s., IČO 22680233 tel. 603 218 820, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. informuje všechny zúčastněné osoby, že na akci Rodinný den - Kolečkiáda dne 8. června 2019 budou pořizovány fotografie za účelem zachycení historie z činnosti organizátora akce s cílem uchovat fotografie jako památku pro budoucí generace.

Pořízené fotografie budou zveřejněny na stránkách www.klubkamarad.cz, www.skolakostomlaty.cz, facebook, vývěska Klubu a Kostomlatské noviny a přiloženy ke kronice Klubu a obce. K fotografiím budou/mohou být přiřazeny popisky obsahující jméno a příjmení fotografovaných osob.

Tímto oznámením dochází k udělení konkludentního souhlasu*) s pořizováním a zveřejněním fotografií zúčastněných osob i zákonných zástupců zúčastněných dětí.

V případě nesouhlasu s výše uvedeným postupem mají fotografované osoby právo odvolat konkludentní souhlas a odmítnout zveřejnění fotografií své osoby. Odmítnutí souhlasu s fotografováním a zveřejněním fotografií své osoby mohou osoby uplatnit u zástupce organizátora akce osobně či písemně.

 

*) konkludentní souhlas = projev vůle učiněný jiným způsobem než slovně (tzn. ani ústně, ani písemně), např. gestem, které je běžně vnímáno jako souhlasné.

Nabídka aktivit od září 2018

Nabídka aktivit od září 2018

Volnočasový klub pro rodiče s dětmi          

Dopolední program pro děti od 1 roku věku (zpívánky, cvičeníčko, tvořeníčko).

   

Klubáček

Příprava na školu, nácvik praktického života, smyslové výchovy, kosmické výchovy, výroba pomůcek.

Probíhal by dle zájmu 2. pololetí.

Míčové hry

Program na podporu jemné i hrubé motoriky, spolupráce, kolektivnosti a výchově „hraj fér“.

Tanečky s Petrou

Rozvoj pohybových schopností a citu pro rytmus, jednoduché taneční sestavy.

Angličtina pro školní děti

Konverzace v angličtině

Dopravní kroužek

Získávání a prohloubení orientace, znalostí a zručnosti v dopravní výchově a osvojení si základů první pomoci.

Kreativní tvoření

Seznámení s různými výtvarnými technikami a materiály, výroba, projektová činnost.

Jóga pro dospělé

Pro uvolnění a zlepšení koncentrace ve zralém a pozdějším věku. Jóga pro dospělé je v uvědomění si sebe sama.

Cvičení Tchaj-ťi

Relaxování v pohybu, pomáhá obnovit a udržet přirozené zdraví, protahuje, posiluje a uvolňuje celé tělo.

 

Kroužky 2018

Kroužky pro školní rok 2018/2019 jsou aktualizovány.

 

Joomla Business Templates by template joomla