Ukázkové lekce kroužků

Úvodní ukázkové lekce kroužků proběhnou

v týdnu od 18.9. - 22.9.

Tvoření – pondělí 13:30 – 15:00

Tanečky – úterý 16:00 – 16:45

Čtenářsko-dramatický kroužek – středa 15:00 – 16:00

Jóga pro školní děti – středa 15:15 – 16:00

Míčovky – středa 15:00 – 16:00

Klubáček - středa 16:15 - 17:00

Joomla Business Templates by template joomla